ערכי לשון הקודש - עבש

ערכי לשון הקודשאות העיןערך: עבש


ספר השרשים לרד"ק

  • "עָבְשׁוּ פרדות" (יואל א יז). כמו עִפְּשׁוּ בפלס אחר, פירוש: התעפשו גרגרי הזרע תחת מגרפותיהם. וענין העפוש ידוע בדברי רבותינו ז"ל (פסחים מה, ב): הפת שעפשה.

ערכי מצודת ציון

  • "עָבְשׁוּ" (יואל א יז). כמו עפשו בפ"א, ולשון עפוש ידוע בדברי רז"ל, ובא הבי"ת במקום הפ"א וכן "בִּזַּר" עמים (תהלים סח, לא).

הערות שוליים


מקורות נוספים