ערכי מצודת ציון אות הפא

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הפא


פדע


פסח

פרתם

  • "ומן הַפַּרְתְּמִים" (דניאל א ג). ענין שררה ועושר וכן חיל פרס ומדי הפרתמים (אסתר א, ג) והיא מלה זרה ואולי היא מלשון כשדים.


פתגם

"פִתְגָם מעשה הרעה" (קהלת ח יא). ענינו כמו דבר. וכן "ונשמע פִּתְגָם המלך" (אסתר א כ).