ערכי מצודת ציון אות השין

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות השין


שסע

  • "וַיְשַׁסְּעֵהוּ כְּשַׁסַּע הגדי" (שופטים יד ו). ענין קריעה לשנים, כמו: "וְשִׁסַּע אותו בכנפיו" (ויקרא א יז). "וַיְשַׁסַּע דוד" (שמואל א כד ז). ענין בקיעה וסדיקה, כמו: "וַיְשַׁסְּעֵהוּ כְּשַׁסַּע הגדי".


שרט

  • "כל עֹמְסֶיהָ שָׂרוֹט יִשָּׂרֵטוּ" (זכריה יב ג) ענין תלישת הבשר כמו (ויקרא כא ה): "ובבשרם לא ישרטו שרטת".