מחברת מנחם אות השין

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות השין


שבט

מתחלק לג' ענינים:

  • - משפחה

האחד, "או משפחה או שֵׁבֶט" (דברים כט יז). "בְּשִׁבְטֵי ישראל הודעתי נאמנה" (הושע ה ט). "ששם.עלו שְׁבָטִים" (תהלים קכב ד). "ואין בִּשְׁבָטָיו כושל" (שם קה, לז).

  • - מקל

השני, "כל אשר יעבר תחת הַשָּׁבֶט" (ויקרא כו לב). "תרֹעם בְּשֵׁבֶט ברזל" (תהלים ב ט). "כי במטה יחבט קצה וכמון בַּשֵּׁבֶט" (ישעיהו כח כז).

  • - שלטון

השלישי, "שֵׁבֶט מֹשלים" (שם יד, ה). "לא יסור שֵׁבֶט מיהודה" (בראשית מט י). "שֵׁבֶט מישור שֵׁבֶט מלכותך" (תהלים מה ז).


שׂבך


שרט

  • "וְשֶׂרֶט לנפש" (ויקרא יט כח). "ובבשרם לא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת" (ויקרא כא ה) "כל עֹמְסֶיהָ שָׂרוֹט יִשָּׂרֵטוּ" (זכריה יב ג). ענין ביאור תיבת או פועל הערך גדידה והשחתה המה.