ערכי לשון הקודש - שׂבך

ערכי לשון הקודשאות השיןערך: שׂבך


ספר השרשים לרד"ק

  • "שְׂבָכִים מעשה שְׂבָכָה" (מלכים א ז יז). "תחת שׂוֹבֶךְ האלה" (שמואל ב יח ט). כבר זכרנום בשרש סבך, ומזה "ויפל אחזיה בעד הַשְּׂבָכָה" (מלכים ב א ב). והוא שעושין בארובה או בפתח מבדים שתי וערב כמעשה השבכה, קליד"א [זילוזיא"ה] בלע"ז.

מחברת מנחם

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים