ערכי לשון הקודש - יקש

ערכי לשון הקודשאות היודערך: יקש


ספר השרשים לרד"ק

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים