פתיחת התפריט הראשי

שער מ"ו, שער הששי בהיכל השביעי, שער כסא הכבוד, ובו ו' פרקים: