פתיחת התפריט הראשי

שער מ"ה, שער החמישי בהיכל השביעי, שער המקיפין, ובו ד' פרקים: