פתיחת התפריט הראשי

שער ל"ב, שער הט"ז בהיכל החמישי, שער הארת מוחין זו"נ, ובו ט' פרקים: