פתיחת התפריט הראשי

שער כ"ג, שער השביעי בהיכל החמישי, שער מוחין דצלם, ובו ח' פרקים: