פתיחת התפריט הראשי

שער העשרים, שער הרביעי בהיכל החמישי, שער המוחין, ובו י"ב פרקים: