ספר המצוות עשה רמד


מצות עשה רמד - לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה

היא שצונו בדין שואל. והוא אמרו יתברך "וכי ישאל איש מעם רעהו".

וכבר התבארו דקדוקי דין זה בפרק ח' ממציעא וח' משבועות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase244