ספר המצוות עשה רמג


מצות עשה רמג - לדון שומר שכר ושוכר על-פי דין תורה

היא שצונו בדין נושא שכר ושוכר, שדין שניהם אחד, כמו שביארו ואמרו (שבועות מט:): שלושה דינין לארבעה שומרים. והוא אמרו יתעלה "כי יתן איש אל רעהו וגו'".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו כולם, בפרקים ו' וח' מקמא, ובפרקים ג' וח' ממציעא, וח' משבועות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase243