פתיחת התפריט הראשי

ספר המצוות עשה רמג

<< · ספר המצוות · עשה · רמג · >>

המצוה לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה


היא שצונו בדין נושא שכר ושוכר שדין שניהם אחד כמו שבארו ואמרו (שבועות מ"ט:) שלשה דינין לארבעה שומרים. והוא אמרו יתעלה כי יתן איש אל רעהו וגו'.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו כלם בפ"ו וח' מקמא ובפ"ג וח' ממציעא וח' משבועות.

הערותעריכה

קישוריםעריכה