ספר המצוות עשה רמב


מצות עשה רמב - לדון שומר חינם על-פי דין תורה

היא שצונו בדין שומר חינם. והוא אמרו יתעלה "כי יתן איש אל רעהו כסף". וכבר התבארו דיני מצוה זו בפרק ט' מקמא וממציעא וח' משבועות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase242