ספר המצוות עשה רמא


מצות עשה רמא - לדון בנזקי אש על-פי דין תורה

היא שצונו בדין ההבערה. והוא אמרו יתברך "כי תצא אש וגו'". וכבר התבארו דקדוקי דין זה בפרק שני וששי מקמא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase241