ספר המצוות עשה רטז


מצות עשה רטז - לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים

היא שצונו להיות היבם נושא את אשת אחיו כשמת ולא הניח זרע, והוא אמרו יתעלה "יבמה יבא עליה(דברים כה, ה).

וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת יבמות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase216