פתיחת התפריט הראשי


מצות עשה קס - לשבות בשביעי של פסח

היא שצונו לשבות ממלאכה בשביעי של פסח, והוא אמרו יתעלה "ביום השביעי מקרא קדש (ויקרא כג ח)".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase160