ספר המצוות עשה קד


מצות עשה קד - לפסוק טומאת זב

היא שצונו להיות הזב טמא. ומצוה זו כוללת משפט הדברים שיהיה בהן זב ותאר היותו מטמא לזיבתו.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase104