ספר המצוות עשה צט


מצות עשה צט - לפסוק טומאת נידה

היא שצונו שתהיה הנידה טמאה. ומצוה זו כוללת טומאת נידה וכל משפטיה.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase99