ספר המצוות עשה סה


מצות עשה סה - לעשות את האשם על-פי התורה

הציווי שנצטוינו שיהא מעשה קרבן אשם באפן הנזכר בויקרא באמרו יתעלה: "וזאת תורת האשם" (שם ז, א).

וביאר הכתוב איך קרב, ומה ממנו נקטר ומה נאכל.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase65