ספר המצוות עשה סד


מצות עשה סד - לעשות את החטאת לפי התורה

הוא הציווי שנצטוינו שיהא מעשה קרבן חטאת באופן הנזכר, שתהיה החטאת אשר תהיה.

והוא אמרו יתעלה: "זאת תורת החטאת וגו'" (ויקרא ו, יח). וגם באר שם בויקרא איך היא נשחטת ומה ממנה נקטר ומה נאכל.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase64