ספר המצוות עשה סו


מצות עשה סו - לעשות את השלמים על-פי התורה

הציווי שנצטוינו שיהא מעשה זבח השלמים באפן הנזכר באמרו "ואם זבח שלמים קרבנו וגו'" (שם ג, א). ואמר עוד להשלמת המעשה: "וזאת תורת זבח השלמים..אם על תודה יקריבנו" (שם ז, יא-יב).

ארבעת המעשים האלה – כלומר, מעשה העולה והחטאת והאשם והשלמים – הם כל מעשי הקרבנות, לפי מכל קרבן בהמה שמקריב היחיד או הצבור אינו אלא אחד מארבעת הסוגים האלה, חוץ מן האשם שהוא לעולם קרבן יחיד, כמו שבארנו כמה פעמים.

ומסכת זבחים כוללת גם דיני ארבע מצוות אלו והנספח אליהן מן הדומה להן, דברים שחובה לעשותם, ודברים שחייבים עליהם, ודברים שאם עשה פסל, ודברים העשויים כהוגן.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase66