ספר המצוות עשה מג


מצות עשה מג - להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח

היא שצוה להקריב קרבן מוסף על התמיד כל שבעת ימי הפסח, והוא אמרו יתעלה "שבעת ימים תקריבו אשה לה'(ויקרא כג, לו). (ראו: התורה והמצוה על הפרק, סימן קנב)

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase43