ספר המצוות עשה מב


מצות עשה מב - להקריב קורבן מוסף בראש חודש

היא שצוה להקריב קרבן בכל ראש חודש מוסף על תמיד של כל יום, וזהו מוסף ראש חדש, והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (במדבר כח, יא): "ובראשי חדשיכם וגו'".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase42