ספר המצוות עשה לט


מצות עשה לט - להקריב עולת תמיד בבוקר ובין הערבים בכל יום

היא שצונו להקריב במקדש שני כבשים בני שנה בכל יום, ואלו נקראין תמידין, והוא אמרו שנים ליום עולה תמיד. וכבר התבאר סדר הקרבתן ומעשיהן ביומא ובמסכת תמיד.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase39