ספר המצוות עשה יב


מצות עשה יב - להניח תפילין על הראש

היא שצונו להניח תפילין של ראש, והוא אמרו "והיו לטוטפות בין עיניך". וכבר נכפל זה הציווי ארבע פעמים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase12