ספר המצוות לאו שנז


מצות לאו שנז - שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ

הזהיר שאר האנשים שלא לבוא על היבמה והיא תחת זיקת יבמה, והוא אמרו "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר(דברים כה, ה).

והעובר על לאו זה לוקה. והתבארו משפטי מצוה זו ביבמות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo357