ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/קצד


מצוה קצד - לא לגלות ערוות בת הבת

שלא לגלות ערוות בת הבת, שנאמר "או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה(ויקרא יח, י).

כל דיניה כדין בת הבן. ושניות לה גם כן בת בת בתו, וכן בן בתו. ויש שאומרין שאין להם הפסק לעולם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/194