ספר המצוות לאו שכה


מצות לאו שכה - לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות

הזהיר מעשות מלאכה ביום עצרת, והוא אמרו "כל מלאכת עבודה לא תעשו(ויקרא כג, כא).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo325