פתיחת התפריט הראשי


מצות לאו שכד - לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח

הזהיר מעשות מלאכה ביום שביעי של פסח, והוא אמרו "כל מלאכת עבודה לא תעשו(ויקרא כג, ח).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo324