ספר המצוות לאו שכו


מצות לאו שכו - לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי

הזהיר מעשות מלאכה ביום ראש השנה. והוא אמרו "כל מלאכת עבודה לא תעשו(ויקרא כג, כה).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo326