ספר המצוות לאו שיג


מצות לאו שיג - לא להוסיף על התורה או המצוות

הזהירנו מהוסיף בתורה, לא בכתוב ולא במקובל, והוא אמרו "לא תוסיף עליו(דברים יג, א). ובביאור אמרו במקומות רבים ועובר משום בל תוסיף, עברת על בל תוסיף.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo313