ספר המצוות לאו שיד


מצות לאו שיד - לא לגרוע מן התורה או המצוות

הזהירנו מגרוע התורה, לא מהכתוב ולא מהמקובל, והוא אמרו "ולא תגרע ממנו(דברים יג, א). ובמקומות רבים אמרו: עובר משום בל תגרע, עברת על בל תגרע.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo314