ספר המצוות לאו שיב


מצות לאו שיב - לא לסור מדברי השופטים

הזהירנו מחלוק על בעל הקבלה ומצאת ממצוותיו ממעשה התורה, והוא אמרו "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל(דברים יז, יא). ולשון ספרי "לא תסור" זו מצות לא תעשה. והעובר על לאו זה הוא זקן ממרא וחייב חנק, ובתנאים המקובלים המבוארים בסוף סנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo312