ספר המצוות לאו רנט


מצות לאו רנט - לא לרדות בעבד עברי בעבודת פרך


שהזהירנו מהעביד עבד עברי במה שאין לו צורך בו והיא הנקראת עבודת פרך, והוא אמרו יתברך "לא תרדה בו בפרך(ויקרא כה, מג). אבל נעבידהו בהכרח לעשות הפעולה ההיא שיצוה עליה.

ולשון ספרי (שם): "לא תרדה בו בפרך", שלא תאמר לו החם לי את הכוס והוא אינו צריך לו. וכן כל מה שדומה לזה. ואמנם הביאו משל מן היותר קלה שבמלאכות והיותר נקלה מהם, ועם כל זה אינה מותרת אלא בעת הצורך.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo259