ספר המצוות לאו רס


מצות לאו רס - לא להניח לגוי לרדות בעבד עברי הנמכר לו


שהזהירנו מהניח העכו"ם השוכן בארצנו להעביד עבד עברי שמכר עצמו בעבודת פרך, והוא אמרו יתעלה "לא ירדנו בפרך לעיניך(ויקרא כה, נג).

ולא נאמר: אחר שזה העבד עברי עבר על נפשו ומכר את עצמו לעכו"ם, נעזבהו וימצא מה שימצא ויעשה לו מה שיעשה. אבל נצוה על העכו"ם הזה ונמנעהו מהעביד בו עבודת פרך.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo260