ספר המצוות לאו קעג


מצות לאו קעג - לא לאכול דג טמא


הזהירנו מאכול דג טמא. והוא אמרו יתעלה במיני דגים ההם "ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו".

ומי שאכל כזית מהן לוקה.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo173