ספר המצוות לאו עב


מצות לאו עב - שלא יעבדו הכהנים והלויים אלו בעבודת אלו

שהזהיר הלוים מהתעסק בדבר מן העבודות המיוחדות לכהנים, והכהנים גם כן מהתעסק בדבר מהעבודות המיוחדות ללוים.

וזה כי שתי אלו המשפחות לכל משפחה מהם עבודה מיוחדת לה במקדש, ובאה האזהרה ממנו לשניהם יחד שלא לעבוד אחד מהם בעבודת האחר אלא כל כת מהם במה שנצטותה כמו שאמר (במדבר ד, יט): "אִישׁ אִישׁ אֶל עֲבֹדָתוֹ", והלאו שבא בהם אמרו בלוים (שם יח, ג) "אַךְ אֶל כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ לֹא (יגשו) [יִקְרְבוּ]" ואחרי כן שב ודבר אל הכהנים ואמר "וְלֹא יָמֻתוּ גַם הֵם גַּם אַתֶּם", רוצה לומר שאתם כהם באזהרה כי כמו שהזהרתים מעשות עבודתכם והוא כלי המקדש והמזבח כן אתם מוזהרים מעשות עבודתם. ולשון ספרי "’אֶל כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ לֹא יִקְרְבוּ’ אזהרה עונש מנין תלמוד לומר ’וְלֹא יָמֻתוּ’ אין לי אלא ללוים שנענשים ומוזהרים על עבודת כהנים כהנים על עבודת לוים מנין תלמוד לומר ’גַם הֵם’, מעבודה לחברתה מנין תלמוד לומר ’גַּם אַתֶּם’. וכבר בקש רבי יהושע לסייע את רבי יוחנן בהנעלת דלתות אמר לו חזור בך שאתה מתחייב בנפשך שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים". הנה התבאר כי לוי שעבד במקדש זולת עבודתו חייב מיתה בידי שמים, וכן הכהנים לא יתעסקו בעבודת הלוים אבל אם עבדו אינם במיתה אלא במלקות.

ובמכילתא ’אֶל כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ’ יכול אם נגעו יהיו חייבין תלמוד לומר ’[אַךְ] (על עבודתו)’ משום עבודה הם חייבין ולא משום נגיעה אין לי אלא הלוים על ידי הכהנים כהנים על ידי הלוים מנין תלמוד לומר ’גַּם אַתֶּם’. ושם אמרו "הכהנים על ידי הלוים במלקות והלוים על ידי הכהנים במיתה".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo72