ספר המצוות לאו עא


מצות לאו עא - שלא יעבוד כוהן בעל מום עובר


שהזהיר בעל מום עובר שלא לעבוד כל זמן שהמום בו כמו הגרב והילפת והדומה להם מהמומים העוברים.

והוא אמרו יתברך כי כל איש אשר יהיה בו מום לא יקרב. ולשון ספרי "איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום - אין לי אלא מום קבוע, מום עובר מנין? תלמוד לומר: כי כל איש אשר בו מום לא יקרב".

מי שעבר ועבד במום עובר, לוקה. וכבר התבארו משפטי מומים עוברין וקבועין בשביעי מבכורות.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo71