ספר המצוות לאו לו


מצות לאו לו - לא לשאול בבעל אוב

שהזהירנו משאול בעל אוב. והוא אמרו יתעלה לא ימצא בך וגו' ושואל אוב

והעובר על לאו זה, כלומר שישאל באוב, אינו חייב מיתה אבל הוא אסור.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo36