ספר המצוות לאו לה


מצות לאו לה - לא לחבור חבר ולהגות לחשים כדי להועיל או להזיק


הזהירנו מהיות חובר, והוא שיאמרו מאמרים שיחשבו שיועילו לזה, והוא אמרו יתעלה "לא ימצא בך וגו' וחובר חבר" (דברים י"ח, י'-י"א). ולשון ספרי "וחובר חבר", אחד חובר את העקרב, כלומר מי שיאמר עליהם מאמרים ולא ינשכהו לפי מחשבתו, או יאמר על מקום נשיכתם כדי שינוח הכאב. והעובר על לאו זה לוקה.

והתבארו משפטי מצוה זו בשביעי משבת.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo35