ספר המצוות לאו לז


מצות לאו לז - לא לשאול בידעוני


שהזהירנו משאול בידעוני. והוא אמרו יתעלה לא ימצא בך וגו' וידעוני.

ולשון ספרא אל תפנו אל האובות ואל הידעונים. אוב זה פיתום המדבר משחיו, ידעוני המדבר בפיו. הרי אלו בסקילה והשואל בהם באזהרה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo37