ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקיג


שלא לשאול באובעריכה

שלא נשאל בעל אוב שיודיענו דבר, ועל זה נאמר (דברים י"ח, י'-י"א) לא ימצא בך וגו' ושאל אוב. וענין הכשוף הזה הוא, שיש בני אדם שעושין מכשפות ששמו פיתוס שהוא מעלה את המת מבין שחיו ושומע השואל מן המת תשובה על שאלותיו.

משרשי המצוה. מה שכתבתי בסמוך בעניני הכשוף.

דיני המצוה. בספרי (כאן) ובסנהדרין ‏[1], ושם בסנהדרין אמרו שהעושה כשוף זה, הוא בסקילה, והשואל בהם באזהרה, כלומר בחיוב לאו, ואין בו מלקות, לפי שאין בו מעשה.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

הערותעריכה


קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/513