ספר המצוות לאו לד


מצות לאו לד - לא לכשף

הזהירנו מעשות הכישוף כולו, והוא אמרו "לא ימצא בך וגו' ומכשף(דברים יח, י). והעובר על לאו זה חייב סקילה במזיד, ובשוגג חטאת קבועה. והתבארו משפטי מצוה זו בפ"ז מסנהדרין ("ארבע מיתות").

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo34