ספר המצוות לאו לג


מצות לאו לג - לא לנחש דברים נסתרים על פי סימנים ידועים

שהזהירנו מנחש כמאמר הריקים: "כבר חזרתי מן הדרך – לא ישלם לי צרכי", ו"היום יום ראשון – מה שראיתי בו מן הדבר פלוני, לא ארויח דבר". וזה האופן רב מאוד אצל ההמון העניים בדעת הסכלים. וכל מי שיעשה מעשה על פי הנחש, לוקה.

כאמרו "לא ימצא בך וגו' מעונן ומנחש וגו'(דברים יח, י). וכבר נכפלה אזהרה זו באמרו "לא תנחשו(ויקרא יט, כו). ואמרו "לא תנחשו" כגון אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשביעי משבת.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo33