פתיחת התפריט הראשי


מצוה שסט - שלא יאכל הנזיר ענבים לחים

שלא יאכל הנזיר ענבים לחיםעריכה

שלא יאכל הנזיר ענבים לחים, שנאמר (במדבר ו, ג): "וענבים לחים וגו' לא יאכל". ואמרו ז"ל במסכת נזיר (דף לה:) וענבים לחים לא יאכל, להביא את הבוסר.

כל ענין מצוה זו, במצוה הקודמת לה.

ומשרשי ענין הנזירות אכתוב למטה במצות גידול שער הנזיר (מצוה שעד).

קישוריםעריכה