ספרי על דברים לד ט

<< ספרי על דברים • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


ויהושע בן נון מלא רוח חכמה - מפני מה? שסמך את ידיו עליו, אין לך משמע גדול מזה:

ויעשו כאשר צוה ה' את משה - ועדין לא נתן מוראו עליהם, שנאמר בעת ההיא גדל ה' את יהושע - באותה שעה נתן מוראו עליהם: