ספרי על דברים לד יא

<< ספרי על דברים • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו - למצרים בפני עצמו, לפרעה בפני עצמו, ולעבדיו בפני עצמן.