ספרי על דברים כד יא

<< ספרי על דברים • פרק כד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


בחוץ . לא ימשכננו בחוץ, אבל ימשכננו מבפנים? ת"ל בחוץ תעמוד . כשהוא אומר) [ והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך וגו' . יכול יכנוס בפנים? ת"ל בחוץ אעמוד (אולי " תעמוד ") .כשהוא אומר, בחוץ תעמוד .]

והאיש . לרבות שליח בית דין.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כד י - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-24-10