ספרי על דברים כד ב

<< ספרי על דברים • פרק כד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • קלד.

ויצאה מביתו . מלמד שהאשה יוצאה מלפני האיש.

והלכה והיתה לאיש אחר . שלא תנשא עמו בשכונה.

אחר . כבר קראתו התורה "אחר".


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כד ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-24-02