ספרי על דברים כד ב


קלד.

ויצאה מביתו . מלמד שהאשה יוצאה מלפני האיש.

והלכה והיתה לאיש אחר . שלא תנשא עמו בשכונה.

אחר . כבר קראתו התורה "אחר".


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כד ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-24-02